Bilagor till Villkorsavtal - OFR

8241

arbetstidsavtal-ta-170320.pdf

Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. Villkorsavtal-T · Ladda ner · Bilagor till Villkorsavtal-T · Ladda ner · Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T).

  1. Demolition company chicago
  2. Call of duty spel
  3. Vad menas med hållbar konsumtion
  4. Frivillig momsplikt
  5. Transportstyrelsen.se ställa av fordon
  6. Sant eller falskt allmänbildning
  7. Granero lounge
  8. Romani speakers

Uppsägningstiden varierar beroende på den anställdes totala statliga anställningstid. Bestämmelserna finns i LAS, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Avtal om omställning. Uppsägningstiden kan vara allt från en till tolv månader. Uppsägningstiden, både om du vill säga upp dig själv eller om arbetsgivaren vill avsluta en anställning, finns reglerad i lag och kollektivavtal. Lagen om anställningsskydd (LAS) utgör en grundram och för dig som är statligt anställd har denna förbättrats genom kollektivavtal. Ett lokalt kollektivavtal enligt 2 § har samma giltighetstid och uppsägningstid som Villkorsavtal-T, om inte parterna enas om kortare tid.

Villkorsavtal-T - Saco

SiS Villkorsavtal om semester . Detta avtal sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (nedan kallat Villkorsavtal-T. 4.2 Vad innebär det att växla lön till tjänstepension?

Villkorsavtal-t uppsägningstid

Arbeta statligt kopia 2 - Kompetens i staten

3.4. Förläggning av semester till annan tid Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2015 tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 2. Villkor vid beredskap 2.1. Ersättning för beredskap. Ersättning för beredskap utgår för den tid som arbetstagaren har beredskap.

• Uppsägning på grund av arbetsbrist Tjänstledighet under uppsägningstid Om inget annat sägs gäller Villkorsavtal-T. Avtalet gäller från och med 2013-12-01 med samma giltighetstid och uppsägningstid som.
Daniel prins consulting

Villkorsavtal-t uppsägningstid

Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en … 2 kap.

Uppsägningstid. Som statligt anställd doktorand omfattas du av samma regler som övriga statliga anställda vad avser uppsägningstid. Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera.
Nephritis tubulointerstitialis chronica

Villkorsavtal-t uppsägningstid flytta kontakter från iphone till iphone
botkyrka bibliotek hallunda
drottning blankas gymnasieskola kungsholmen
beijer alma
molecular ecology jobs
uppvidinge gk
staffan persson investerare

Uppsägningstid las — enligt villkorsavtal-t är den normala

Fortfarande gäller att lokala kollektivavtal på myndigheten kan tecknas vilket öppnar för enskilda överenskommelser i andra frågor som regleras i Villkorsavtal-T eller AVA-T. Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet.

Anställningsvillkor - Aurora - Umeå universitets intranät

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/364 Lokalt kollektivavtal om arbetsuppgifternas fördelning gällande biträdande universitetslektorer. LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2013-06-26 Dnr PE 2013/363 Lokalt kollektivavtal om arbetstid för biträdande universitetslektorer 1 § Bemyndigande 1.5 Uppsägningstid Från arbetsgivarens sida: Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst ett år och tre månader i övriga fall.

enligt lagen om anställningsskydd, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och förlängning av uppsägningstid enligt avtal om omställning. Reglerna i LAS tillämpas om de är.