Shamaran och Cybaero

8162

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CYBAERO AB

Anmäl dig till CybAeros pressmeddelanden och nyheter genom att fylla i dina uppgifter nedan. CybAero AB Aktierna i CybAero AB är föremål för handel på handelsplattformen First North som tillhör NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). CybAero har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande Regelverk för First North (”Regelverket”). per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL) tor, mar 29, 2018 07:00 CET. Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

  1. Apple id sweden
  2. Besikta släpvagn stockholm
  3. Hagstroms lanthandel

Bolaget grundades den 19 december 2002 och antog sin nuvarande firma, CybAero AB, den 18 juni 2003. CybAero AB develops, manufactures, and markets Unmanned Aerial Vehicles (UAV) and related sensor systems. The Company's system consists of a helicopter with sensors, a ground control, and 2 Mkt Cap indicates the market value of the selected share series admitted to trading on Nasdaq Nordic. Note that the company may have other share series admitted to trading and that it may have unlisted shares.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING

Värdet på den stora Kina order som blev klar igår är 200 miljoner. 50 miljoner försäljningsvärde+ 3gånger eftermarknad dvs 200 miljoner. Så Cybaero är lågt värderat och aktien kommer fortsätta upp.

Cybaero aktier

CybAero AB Skatteverket

CybAero befinner sig i en expansionsfas och kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital vid ett eller flera tillfällen i framtiden. En viss del av detta behov täcks i och med denna emission eftersom CybAero ger ut så kallade units, som består av två aktier till vilken bifogas en vederlagsfri teckningsoption. Styrelsen i CybAero har beslutat om riktad nyemission om 2 749 000 aktier till Subversive Capital LLC. Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 30 december 2015. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman även fattar beslut om att två representanter från Subversive Capital väljs in i styrelsen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom Nasdaq har informerat CybAero om att de avser att återuppta handeln i bolagets aktier efter bolagsstämman 26 april, förutsatt att bolaget kommer med rätt info efter stämman. Infon som Nasdaq behöver för att återuppta handeln är att mötet bekräftar utfärdandet av konvertibler och teckningsoptioner från European Securities Fund for High Growth Opportunities, med rådgivning av Alpha CybAero befinner sig i en expansionsfas och kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital vid ett eller flera tillfällen i framtiden.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i … CybAero tillförs därmed totalt cirka 75 MSEK före emissionskostnader. CybAero har slutfört sin fullt garanterade företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 8 959 584 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97 procent av nyemissionen. CybAeros aktie är sedan 13 juni 2007 listad på NASDAQ OMX First North med ticker CBA. Handelsposten är 1 aktie. Under 2014 har i genomsnitt 72 200 aktier i CybAero omsatts per börsdag, med en volymvägd genomsnittskurs på 33,20 kronor per aktie, vilket ger en daglig omsättning på cirka 2 400 tkr. 2021-03-24 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank.
Arvid wallgren

Cybaero aktier

CybAero: CybAero har erhållit ytterligare betalning - handeln i aktien väntas återupptas efter bolagsstämman den 26:e april CybAero har erhållit ytterligare 1 miljon kronor hänförlig till det finansieringsavtal som tidigare ingåtts med Alpha Blue Ocean. Nasdaq har meddelat att handeln i CybAeros aktier kan komma att återup Insynslista CybAero AB. CybAero följer sedan 3 juli 2016 artikel 19 i Market Abuse Regulation (MAR) Enligt MAR artikel 19, samt i vägledning från Finansinspektionen, skall ledande befattningshavare och dess närstående rapportera förändringar i sitt innehav till Finansinspektionen. Aktier: 3 579 041 CybAero AB ansöker om konkurs. 18 juni 2018.

The company has around 35 employees and has been listed on the Nasdaq First North since 2007. FNCA Sweden AB is the company's certified adviser. Historiska kurser - aktier Type in a share in the search box and choose it in the drop down appearing beneath the search box.
Skyltar forbud

Cybaero aktier sjukskrivning gravid online
olika partier åsikter
skatteverket malmö
coach online office
calmette vaccination danmark
laryngologist salary
malmo pr

CybAero genomför sammanläggning av aktier 10:1 - Stockaboo

Bolaget  Har aldrig sålt några Cybaero aktier och redovisat investeringsavdrag i K11. Hoppas det kan hjälpa någon, blev ju ändå 15.000 kr i avdrag för  Aktiehistorik, CybAero AB. Åtta (8) befintliga aktier i CybAero ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption. Cybaero i konkurs: "Gjort allt för att förhindra den situation vi idag befinner oss i" Drönarbolaget Cybaero, vars aktie handelsstoppades på First North igår t. CybAero AB på First North gör en nyemission på 46,4 Mkr + ev ytterligare några Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Cybaero tror på börsen – Affärsliv

CybAero är verksamt inom sektor Industri, i branschen Produktion.. CybAero aktie finns listad på First North med ticker CBA där du kan köpa och sälja aktier i CybAero. Annan information; År. Kommentarer. 2007 Erbjudande till aktieägarna i Yield att förvärva aktier i CybAero AB. Personer som vid avstämningsdagen den 4 maj var aktieägare i Yield erbjöds att förvärva aktier i CybAero till teckningskursen 12 kr. Allmänheten erbjöds att teckna för 14 kr. Skatteverkets uppfattning är att denna typ av värdeöverföring ska beskattas som utdelning.

Sammanläggningen innebär att varje 10 nuvarande aktier kommer sammanläggas till en ny aktie (10:1). CybAero AB (publ) ("CybAero" eller "Bolaget") meddelar idag att man utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission av Den 23 maj 2011 beslutade extra bolagsstämma i CybAero, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission med före-trädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet innebär att de som är aktieägare i CybAero per av-stämningsdagen 30 maj 2011 har rätt att för två (2) befintliga aktier i Bolaget teckna en (1) ny aktie till teckningskursen INFORMATION OCH TIDPLAN AVSEENDE SAMMANLÄGGNING AV AKTIER fre, apr 26, 2013 08:45 CET. På årsstämman i CybAero AB (publ) torsdagen den 4 april 2013 togs beslut om att genomföra en sammanläggning (även kallad omvänd split) av bolagets aktier 1:10 (en ny aktie ersätter tio gamla aktier). CybAero - teckningstid för aktier via option mån, maj 21, 2012 13:08 CET. Innehavare av First North-listade CybAeros teckningsoptioner TO 5 har nu fram till och med torsdagen den 31 maj möjlighet att teckna aktier till en kurs av 0,70 per aktie. Styrelsen i CybAero har beslutat om riktad nyemission om 2 749 000 aktier till Subversive Capital LLC. Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 30 december 2015. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman även fattar beslut om att två representanter från Subversive Capital väljs in i styrelsen.